Kontakt

Nyheter

NIS2 direktivet: Uppdatering

Det nya NIS2-direktivet, som trädde i kraft den 16 januari 2023, markerar ett viktigt steg för att förbättra den digitala säkerheten inom EU.

Detta reviderade direktiv, som bygger på det tidigare NIS-direktivet från 2016, syftar till att stärka skyddet av kritisk infrastruktur som banker, energiföretag och telekommunikationsföretag mot ett ständigt föränderligt landskap av cyberhot.

En av de viktigaste förändringarna är utvidgningen av direktivets tillämpningsområde, vilket innebär att fler sektorer omfattas av dess skyldigheter. Det innebär att en bredare grupp av organisationer nu måste uppfylla strängare säkerhetskrav. Dessutom harmoniseras efterlevnadsövervakningen och tillhörande sanktioner på EU-nivå, vilket säkerställer en konsekvent strategi i hela unionen.

Effekterna av NIS2-direktivet är betydande. Organisationer som omfattas av direktivet måste följa strikta säkerhetskrav och är skyldiga att rapportera incidenter till nationella myndigheter inom 24 timmar. Dessa krav innebär betydande utmaningar, särskilt för organisationer som kanske inte tidigare varit föremål för liknande regler.

För att följa NIS2-riktlinjen måste organisationer genomföra olika åtgärder. Detta inkluderar upprättande av policyer för riskanalys och säkerhet för informationssystem, upprättande av incidenthanteringsprocesser och säkerställande av affärskontinuitet och krishantering. Dessutom måste de investera i försörjningskedjans säkerhet, utbilda personal i cybersäkerhet och implementera policyer och procedurer relaterade till kryptografi och åtkomsthantering.

Bristande efterlevnad av direktivet kan leda till böter och andra straffåtgärder, vilket gör det avgörande för organisationer att förbereda sig i tid.

DataExpert tillhandahåller inte bara expertis och vägledning för att identifiera och implementera de grundläggande kraven i NIS2-direktivet, utan också skräddarsydda lösningar för att hjälpa organisationer att stärka sin digitala säkerhet och förbli kompatibel i ett ständigt föränderligt cyberhotslandskap.

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer om NIS2-direktivet.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.