Kontakt

Nyheter

Natural Language Processing med Rosoka

Data finns i många format idag. Därför måste analytiker och utredare inte bara hantera ett kalkylblad för att analysera, utan också rapporter, e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och andra former av ostrukturerad data. Att manuellt sålla igenom all denna information är tidskrävande och medför risken att förbise viktig information. Natural Language Processing (förkortat NLP) tillhandahåller lösningen för att analysera dessa ostrukturerade dataformat.

Vad är NLP?
Natural Language Processing (NLP) är en form av artificiell intelligens (AI). Det handlar om att avkoda och analysera mänskligt språk och kommunikation mellan människor och datorer. I NLP bryts mänskligt språk ned i bitar och ges en mening som en dator förstår. Detta gör det möjligt för datorer att analysera språk på samma sätt som vi gör själva med hjälp av sammanhang, grammatik och mening. Vissa applikationer av NLP är: skräppostfiltret i din brevlåda, chatbots, GPS-enheter eller till exempel digitala assistenter med röstigenkänning som Siri.

Natural Language Processing i Rosoka
Rosoka
erbjuder en skalbar, flerspråkig NLP-lösning lämplig för utredande myndigheter, kommersiella organisationer och finansiella institutioner. Programvaran gör det möjligt för dessa organisationer att få insikter från stora mängder ostrukturerad utredningsdata eller skriven text. Rosoka extraherar och visar automatiskt de viktigaste entiteterna som är relevanta för en utredning och pekar ut relationerna mellan dem. Detta ger omedelbart insikt i vem, vad, var och när.

Med hjälp av de färdiga extraktionslösningarna inom Rosoka är det sedan möjligt att omedelbart börja analysera resultaten. Dessutom kan lösningen distribueras på alla språk, på vilken plattform som helst och på vilken enhet som helst eller i vilket moln som helst.

Olika typer av tekniker
Natural Language Processing är inte en enda typ av teknik. Det finns flera typer av tekniker som kan användas i våra dagliga aktiviteter. Här är några exempel:

  • Optical Character Recognition (OCR): en teknik som gör att datorer kan läsa bokstäver, siffror och skiljetecken från en bild.
  • Named Entity Recognition (NER): denna algoritm extraherar viktiga entiteter som finns i texten, såsom personers namn, pengavärden och tidsstämplar.
  • Maskinöversättning: det här verktyget hjälper till att analysera och skapa språk. Tänk till exempel Google Translate eller automatisk översättning av inlägg på sociala medier.
  • Sentimentanalys: detta verktyg tolkar och klassificerar känslor som anges i en text.

Vill du ha mer information om Rosoka? Vänligen kontakta oss.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.