Kontakt

Nyheter

Falcon®-NEO recension av John Thackray

Nyckelfasen för digitala utredningar är förvärv och verifiering av potentiella bevis. Om detta inte görs på ett säkert och tillförlitligt sätt riskeras eventuell framtida analys att anses otillåtlig. För att skydda sig mot detta problem finns det olika kriminaltekniska sk imagers eller duplikatorer på marknaden. När man väljer mellan de olika alternativen för kriminalteknisk hårdvara och programvara är ett oberoende test ett mervärde.

Nyligen testade John (Zeke) Thackray, en känd kriminalteknisk utredare, vår partner Logicubes Falcon®-NEO forensiska imager (duplikator). Efter testet och utvärderingen av Falcon®-NEO drog han slutsatsen att det var den överlägset bästa lösningen för kriminalteknik. Granskningsresultaten sammanfattas nedan.

Recensionen

Relevans och nödvändighet
Logicube har överträffat alla förväntningar med förbättringar och nya driftsmoduler tillgängliga för Falcon®-NEO. De har tydligt följt med den tekniska utvecklingen och lyssnat på användarkrav i sin strävan efter nya initiativ och utveckling.

De förbättrade funktionerna och alternativen som erbjuds av Falcon®-NEO, med ett brett utbud av enheter som stöds, kryptering, fångst av mobila enheter, nätverkstrafik och molnsamlingar, samt fjärrstyrning visar ännu en gång Logicubes position som global ledare när det gäller databehandling. De ligger mil före konkurrenterna.

Autentisering, tillförlitlighet och noggrannhet
Pekskärmsgränssnittet och olika tillgängliga alternativ ger Falcon®-NEO stor professionalism och en känselförnimmelse. Falcon®-NEO presterade beundransvärt jämfört med sina huvudkonkurrenter och överträffade konsekvent alla andra testade datainsamlingslösningar. Förvärvshastigheterna (50 GB till 90 GB per minut) och radering av data (30 GB till 70 GB per minut) som validerades är helt enkelt fenomenala. Den samtidiga verifieringen förbättrar datainsamlingseffektiviteten, liksom dess potentiella körningshastighet för att säkerställa kontinuiteten och integriteten hos de förvärvade uppgifterna. De hastigheter som uppnås både i laboratorie- och fältförhållanden uppfyller inte bara de krav som ställs på avancerad högvolymshantering av operativsystem utan också den extremt stora kapaciteten hos hemdatorer som nu finns även i mindre digitala utredningar.

Förmågan att automatisera och selektivt samla in information är av avgörande betydelse för utredningar som kräver integritet eller krav på e-Discovery. Det förbättrade dataområdet, filtyper och filtreringsmöjligheterna för nyckelord förbättrade effektiviteten och kvaliteten på den samlade datan ytterligare. Många av Falcon®-NEO: s funktioner anses vara standard och förväntas av denna typ av produkt. Men i kombination med dess makromöjligheter, nätverks-, moln- och mobila enhetsfångningsfunktioner kan NEO distribueras på många olika sätt, vilket förenklar processen för icke-tekniska first responders.

Falcon®-NEO är lämplig för mer än det kriminaltekniska samfundet. IT-säkerhetskonsulter, systemchefer och revisorer kan också använda den för att samla in och identifiera data för rutinmässiga, icke-kriminella utredningar. Enheten har många funktioner som behövs för allmänt IT-underhåll och hantering, såsom att fånga nätverkstrafik för analys eller borttagningsalternativet som oåterkalleligt tar bort information vid återvinning av system för återanvändning i en organisation eller för återförsäljning till tredje part.

Som användare av liknande konkurrerande produkter har Logicube överträffat förväntningarna genom sina nya utvidgningar och operativa moduler som nu finns tillgängliga för Falcon®-NEO. Detta framgår huvudsakligen av bearbetningshastigheten, men också av den extra avancerade funktionaliteten och stödet från dess Mobile Device Capture, Cloud Storage Acquisition, Fibre Channel, FireWire, SCSI och Thunderbolt-alternativ.

Jämfört med andra digitala kriminaltekniska avbildningslösningar på marknaden är Logicubes Falcon®-NEO än en gång den mest kompletta och extremt användarvänliga lösningen för digitala kriminaltekniska utredningar och IT-hantering. De många egenskaperna och funktionerna hos Falcon®-NEO gör det till ett konsekvent framsteg inom funktionalitet, bearbetning och tillförlitlighet.

Uppfyller globala normer och riktlinjer
De enkla och automatiserade funktionerna, inklusive fjärråtkomst där det behövs, erbjuder en felsäker lösning för first responders och utredare som syftar till att säkerställa att konsekvens och riktlinjer för bästa praxis följs och skyddas.

Kompatibilitet
Falcon®-NEO producerar utdata i ett format som är kompatibelt med alla viktiga verktyg för dator & mobil kriminalteknik, IT-säkerhet och eDiscovery. Dessutom är potentialen för tidsbesparing med denna allt-i-ett-lösning stor.

Vill du veta mer om Falcon®-NEO efter denna recension? Vill du testa den själv? Kontakta oss redan idag.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.