Kontakt

OSINT Utbildning

OSINT utbildningsprogram

Under de senaste åren, har OSINT kommit att bli ett viktigt verktyg för information och datainhämtning. Men den gäller mer än internet, och är mer än bara en enkel sökmotorfråga. Detta utbildningsprogram erbjuder deltagarna ett brett utbud av kompetenser. Den lär dem att planera och utföra fullständiga OSINT utredningar från början till slut, att tolka informationen som erhålls i rätt kontext, och att rapportera in fynden – oberoende av verktyg och med hjälp av dess egna funktioner.

OSINT utbildningsprogramm består av tre individuella kurser där varje kurs ökar kunskapsnivåerna och utvecklar kompetenser. Den täcker alla delar av OSINT, både när det gäller metodik och teknik.

Innehållet i detta program består av följande kurser:

Kurserna följer på varandra, men schemaläggs indivuellt för att möjliggöra för deltagare att processa materialet och ge tid för reflektion mellan kurserna. Denna process av reflektion kan möjliggöras med informationen på e-learning plattformen, eller genom att applicera kunskapen från kurserna i praktik. Det är även möjligt att slutföra en eller två av kurserna i programmet om dettaa är tillräckligt för deltagarens jobbeskrivning.

För vem är denna träningen avsedd?
Detta program är lämpligt för alla som använder internet för utredningar, inklusive polisiära utredningar och annat och säkerhetstjänster, tematiska recensioner, bankanalyser (CDD, KYC, AML) och privatdetektiver.

 Vad lär du dig under detta utbildningsprogram?
Efter slutförande av OSINT Bas, Avancerade and Tekniska kurser, kommer deltagare att kunna planera, utföra och rapportera i enkla och (mer) komplexta OSINT undersökningar, samtidigt som de tittar efter potentiella skador, risker och hot mot sin egen säkerhet. Deltagare kommer även att kunna konstruera egna verktyg som de kan utföra undersökningar med, detta görs baserat på deras egna förmågor. För mer detaljerad information om kursinnehållet, vänligen se de individuella kurserna.

OSINT emblem
När du har genomfört en OSINT utbildning hos DataExpert får du förutom certifikat även ett digitalt emblem. Detta emblem är lätt att använda på sociala medieplattformar som LinkedIn och är länkat till din profil genom nuvarande metadata.

Övrig information
Kurserna i denna bana stöds genom DataExpert e-lärande plattform, där deltagarna kan läsa sig teorin både genom text och korta videor. Kurserna kan erbjudas online och som frontalundervisning (framför lärare).

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.