Kontakt

Om oss

Integritets- och uppförandekod

Hos DataExpert Nordic AB uppskattar vi det förtroende som våra kunder, leverantörer och kollegor ger oss genom att ge oss nödvändig personlig information. Dataskydd är en av våra högsta prioriteringar. Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt om vad vi gör med denna personliga information och varför vi gör det. Med tanke på de sektorer som våra kunder arbetar i utövar vi hos DataExpert Nordic AB den högsta nivån av integritet och förtroende när det gäller personlig information.

DataExpert Nordic:s uppförandekod:

  • Vid insamling av personlig information begränsar DataExpert Nordic AB sig till den information som vi har skaffat legitimt och med rimliga medel och, om tillämpligt, alltid med kunskap eller medgivande från de inblandade.
  • DataExpert Nordic AB ser till att den insamlade personliga informationen förblir begränsad till de syften för vilka de samlas in och alltid med nödvändig korrekthet, fullständighet och regelbundenhet.
  • DataExpert Nordic AB ser till att den personliga information som görs tillgänglig för oss är korrekt skyddad mot förlust, förstörelse, obehörig åtkomst, obehörig användning, ändringar eller publicering.
  • DataExpert Nordic AB ser till att vi kan redogöra för hur vi tolkar vår uppförandekod för integritet som en organisation när som helst.
  • DataExpert Nordic AB ser till att den insamlade personliga informationen inte hålls längre än nödvändigt för att förverkliga de tidigare angivna syftena för vilka den samlades in.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.