Kontakt

Nyheter

Mercure Tips & Tricks: TEC kommunikation

Mercure är idealiskt bland annat för att analysera telekomdata, platsdata och nummerskyltdata. När du utför telekomanalyser i Mercure kan du stöta på en kommunikationstyp av kategorin "TEC". Den här artikeln kommer att berätta vad denna kommunikationstyp innebär och hur du ska hantera den.

Kommunikationstyper
Vid import av samtalsdata från en person eller vid import av mastdumpar konverteras de olika kommunikationstyperna till kommunikationstyper kända inom Mercure. Konverteringen av dessa kommunikationstyper definieras i importspecifikationerna som utvecklats för varje leverantör. I de flesta fall kan den typ av kommunikation som hanteras av olika leverantörer klassificeras som ett samtal, SMS, datatrafik eller röstbrevlåda. Till exempel under import konverteras datatrafik till DAT och röstbrevlåda till VMAIL.

Om Mercure inte kan klassificera en kommunikationsregel från leverantörens översikt som en typ som är känd inom Mercure kommer den att kallas TEC (som står för Technical Communication). Mercure själv kommer inte att "gissa" under vilken kommunikationstyp regeln kan falla, och därför har en allmän kommunikationstyp etablerats.

TEC

För att göra en fullständig analys är det viktigt att ta reda på vilken kommunikation som klassas som TEC. Du har möjlighet att ta reda på vad det ursprungliga värdet var i leverantörens exportfil. För detta kan du använda revisionsfunktionen i Mercure. Du fortsätter enligt följande:

1. Öppna datat.
2. Dela cellerna när de slås samman, som i exemplet ovan (ikonen längst upp till vänster).


3. Gå till kommunikationsraden där TEC är och högerklicka på den.
4. Gå till alternativet “Audit of communication”.

5. I översikten du får kan du hitta mer information om kommunikationsraden.

Exemplet nedan visar att det ursprungliga värdet är markerat som 'roaming calls forwarded'.

Om informationen som hämtas från granskningsfönstret inom Mercure inte ger tillräcklig insikt i exakt vad kommunikationstypen är, är det lämpligt att begära mer information från den aktuella leverantören.

Kontakta oss
Om det visar sig att en kommunikationstyp kan klassificeras under en redan befintlig kommunikationstyp eller om du vill att en ny typ ska skapas, kontakta vår supportavdelning.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.