Kontakt

Cyberbrottslighet Utbildning

Workshop Cybercrime and Cyber Security Awareness

Ransomware, dataläckage och phishing är vanliga. Frågan är inte om du kommer att påverkas, utan när. En dataläcka i en annan organisation innebär inte att din organisation kan luta sig tillbaka och slappna av. Ett viktigt steg i att förhindra att utsättas för cyberbrottslighet är att göra anställda medvetna om hur man agerar.

Vem är denna kurs avsedd för?
Workshop Cybercrime and Cyber Security Awareness består av en dag med tre utbildningstillfällen, var och en varar de i två timmar. Syftet är att göra olika grupper av anställda inom en organisation mer medvetna om cyberbrottslighet. Fokuset ändras vid varje tillfälle, beroende av funktion/jobbgrupp för deltagarna.

Vad lär du dig under kursen?
Varje utbildningstillfälle tittar på trendena när det gäller cyberbrott, men även relevant lagstiftning inklusive GDPR. Målet med workshopen är att ge deltagarna insikt i hur man agerar, men även hur man gör dem medvetna om deras ansvar och hur detta relaterar till andra delar av organisationen. Det finns även gott om utrymme för interaktion, deltagarna kan ställa frågor och göra uttalanden angående olika dilemman som används.

Ämnena som omfattas av utbildningstillfällena inkluderar:

  • Cyberbrott (utövarna, motivation, mål).
  • Risker för organisationen/anställde.
  • (Praktiska) Åtgärder.
  • Relevant lagstiftning (GDPR och mer).

Syftet är att göra individuella anställda medvetna om hens position i försvaret och kampen mot cyberbrottslighet inom organisationen.

Ett maximalt antal av 25 deltagare kan registreras per tillfälle. Det bör kommas ihåg här att grupperna är homogena när det gället arbetets art.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.