Kontakt

Utbildning i Digital Forensik

JTAG Forensic Utbildning

Under denna fem-dagars kurs, kommer utredarna att lära sig hur man låser upp information på en låst mobiltelefon med hjälp av JTAG processen. I denna, plockas enheten isär helt och hållet och närmas på en fysisk nivå. Efter att datan har kopierats, lär sig studenten hur man återståller lösenordet för att sedan avkoda den hittade informationen. Enheten återställs sedan till sitt ursprungliga tillstånd och kan låsas upp med det hittade lösenordet. JTAG processen kan appliceras på följande situationer:

  • Låsta Androidenheter med USB avbuggning avstängd.
  • Låsta Windowsenheter.
  • Låsta enheter med ovanliga operativsystem.
  • Åtkomst till det fysiska minnet på apparaten om dettautföras med andra verktyg.
  • Skadad eller förstörd enhet.

För vem är denna träning avsedd?
Denna avancerade JTAG träning är avsedd för digitala utredare med tillräcklig kunskap av Dator Forensik och rikligt med erfarenhet av utredningar av mobilenheter, och som vill bredda sin tekniska kunskap.

Vad kommer du att lära dig under träningen?
I slutet av denna kurs, kommer deltagarna att kunna montera isär en fungerande telefon helt och hållet, läsa av relevant information, och sedan återställa enheten utan att förstöra den. Du kommer även att bli lärd hur man identifierar flera kopior gjorda med andra verktyg eller operativsystem. Lokaliseringen i filsystemet, hur man samlar in information på ett korrekt forensiskt vis, och hur man knäcker lösenordet kommer att addresseras.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.