Kontakt

Utbildning i Digital Forensik

Chip-Off 2.0 Forensics Utbildning

Under fem-dagars TEEL Tech Chip-Off Forensisk utbildning får deltagarna lära sig hur man avlägsnar minnes chip från mobilenheter som smartphones, förbereda dem och läsa införskaffad data med hjälp av specialistutrustning.

I den första halvan av kursen, kommer fokus att vara på att förstå konstruktionen av enheten och hur man bäst avlägsnar chippet utan att skada det. Deltagaren får också insikt i olika minnesstrukturer hos mobilenheten (mobiltelefoner, tablets, SSD hårddiskar etc.) och hur chip-off kan användas för att samla in data.

Under den andra halvan av kursen, lär sig deltagaren basprinciper av minnesstrukturen och hur man kan använda verktyg för att läsa chippets minne. Deltagarna kan använde erhållen kunskap till praktik genom att öva på en BlackBerry enhet som innehåller data.

För vem är denna träning avsedd?
Chip-Off träningen är avsedd för deltagare som är bekanta med konceptet "rådata", har rikligt med erfarenhet av att analysera det och vill öka deras kunskap om chip-off metodik.

Vad kommer du att lära dig under kursen?
Efter utbildningen kommer deltagarna att ha följande kompetenser:

  • Korrekt avlägsnande av ett BGA chip från en enhet.
  • Behandling och förberedelse av chippet inför läsning.
  • Läsa chippet för att erhålla data.
  • Applicera verktyg och tekniker för att avkoda informationen som har hittats.
  • Praktisk kunskap om chip-off processen av en blockerad, olåst BlackBerry och sedan använda den för forensisk mjukvara för att skapa och analysera data-dumpen.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.