Kontakt

Utbildning i Digital Forensik

Magnet Forensic Fundamentals (AX100)

Under denna Forensic Fundamentals (AX100) utbildning kommer deltagarna att lära sig basförmågorna för att utföra digitala forensiska utredningar. Den viktigaste terminologin och arbetsprocedurerna diskuteras, men även typer av databärare och vad utredaren bör ta hänsyn till när han/hon säkrar bevis.

För vem är denna utbildning avsedd?
Denna fyra-dagars utbildning är designad för nya digitala utredare som inte ännu är bekanta med grunderna i Digital Forensik.

Vad lär du dig under utbildningen?

  • Vad Magnet AXIOM är.
  • Hur digitala bevis samlas in och förvaras. Tänk på procedurerna och ramverken som utredarna behöver hantera.
  • Diskgeometri så som definiering och artikulering av vissa delar av hårddiskar och liknande media och vilka baskomponenter de innehåller, hur kapaciteten av en disk kalkyleras, och skillnaden mellan CHS och LBA sektornumrering.
  • Baserna i datalagring (bits, bytes och hex). Detta inkluderar det associerade nummersystemet och hur basprocesserna fungerar, från att trycka på en tangent till att lagra det på hårddisken.
  • Allt om partitionering, formattering och filsystem som inkluderar skillnader, strukturering och precesserna involverade.
  • Vad en boot-process och tilldelning av enhetsbokstäver innebär och hur det fungerar.
  • Vilka principerna är för datalagring och hur sektorer på en databärare påverkas när filerna lagras, flyttas och raderas.
  • Vilken information som Windows Registret innehåller och var de vanligaste artefakterna är lokaliserade.
  • Hur avbilder kan skapas från datormedia och mobilenheter och hur Magnet kan stödja AXIOM i detta.
  • Hur man får insikt i iPhone och Android mobilenheten och hur man använder rooting och jailbreaking för att få åtkomst till misstänkta enheter.

Denna utbildning är modulär. varje modul använder scenarior och praktiska övningar för att förstärka lärandeobjektiven.

Se videon nedanför för ytterligare förklaringar av Forensic Fundamentals (AX100) utbildningen:

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.