Kontakt

Analytisk Utbildning

i2 iBase Designer

Med i2 iBase Designer kan du designa relationsdatabaser där all data som är relevant för din utredning kan matas in. Under denna fyra dagar långa utbildning får du lära dig hur du designar databaser i i2 iBase som möter analytikers behov. Du tar dig an frågor som "Designa en relationsdatabas som låter dig utreda en grupp människors transaktioner i detalj".

Exemplen och frågeställningarna kommer från en mängd olika områden med olika typer och former av data, inklusive finansiell data, telekomdata, IKT-data, kriminalteknisk data och persondata.

För vem är utbildningen avsedd?
Kursen är utformad för databasdesigners och analytiker som är eller kommer att vara involverade i att designa, skapa och hantera en relationsdatabas. I praktiken används i2 iBase Designer främst (oftast i kombination med i2 Analyst's Notebook) av analytiker från polisen, försvaret, stora privata eller statliga organisationer, banker, ideella organisationer och försäkringsbolag.

Vad lär du dig under utbildningen?

 • Skapa en relationsdatamodell.
 • Designa en iBase-databas, inklusive flera alternativ för säkerhets- och revisionsnivåer.
 • Skapa iBase-databasen baserat på denna design.
 • Skapa entiteter och länkar med tillhörande semantiska betydelser.
 • Skapa olika typer av fält, inklusive beräkningsfält, diskriminatorfält, indexfält och standardfält.
 • Lägga till bilagor och grader av säkerhet i fält.
 • Indexering av ordsökning och 360-sök.
 • Märkning av diagram och skapande av diagramattribut.
 • Designa datablad som gör inmatningen effektivare och mindre risk för fel.
 • Importera poster från strukturerade dataformat. Bygga, schemalägga och lagra dessa
 • Importspecifikationer för återanvändning.
 • Skapa en mall från en databas.
 • Reparera, komprimera, hantera och kontrollera en databas.
 • Hantera och säkra en databas.

Notera:
Denna utbildning har modifierats och täcker nu endast databasdesign och inte användning. i2 iBase User förväntas som förkunskaper för deltagande i denna utbildning.

Analytics-märke
När du har genomfört denna Analytics-utbildning hos DataExpert får du ett digitalt märke utöver ett diplom eller certifikat. Detta märke är lätt att integrera på sociala medier som LinkedIn och är länkat till din profil genom nuvarande metadata.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.