Kontakt

OSINT

Web-IQ

Internet kan innehålla mycket (användbar) information, förutsatt att processerna för åtkomst och användning av den är enkel och smidig. Med sina innovativa och användarvänliga intelligensverktyg vill Web-IQ göra denna information tillgänglig och insiktsfull för utredande myndigheter. Web-IQ började utveckla sådana verktyg 2011 och är för närvarande aktiva i inte mindre än 26 länder fördelade på 5 kontinenter.

Vare sig de är brottsbekämpande institutioner, kommuner, banker, försäkringsbolag eller andra kommersiella företag, erbjuder Web-IQ en passande lösning. Web-IQ stöder exempelvis brottsbekämpande myndigheter med sin kriminaltekniska teknik för webbintelligens, expertis och unika Darknet-datauppsättningar (Produkt: Voyager). De hjälper också provinser/kommuner med omvandlingen till en informationsledd organisation, så att de kan få ett bättre grepp om fenomen på nätet som människohandel som påverkar medborgarna direkt (produkt: SafeCity-plattformen). För banker och försäkringsbolag tillhandahåller Web-IQ en Online Intelligence-lösning för att förhindra penningtvätt och bedrägeri (Produkt: IRIS).

Vill du veta mer om Web-IQ? Tveka inte att kontakta oss.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.