Kontakt

IBM

SPSS Modeler

Brottsbekämpning händer inte bara reaktivt - genom att lösa brottmål - utan också proaktivt genom att uppskatta säkerhetsrisker, i allt högre grad förutsäga potentiellt farliga situationer och reagera på dessa.

Genom att kartlägga trender och mönster i data och skissa framtida scenarier, gör IBM SPSS Analytics det möjligt för organisationer att bättre förstå utmaningarna, bättre använda de tillgängliga resurserna och optimera deras beslutsfattande.

Baserat på de uppgifter som en organisation har, är saker som bedrägliga transaktioner och anspråk, stöld och dataläckage lätta att upptäcka, även innan transaktionen eller någon annan kriminell handling faktiskt inträffar. Detta gäller även Cyber- och miljöbrott.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.