Kontakt

Nyheter

Manuellt ändrade detaljer är nu tillgängliga för visning i Mercure 5.1.0!

Mercure har länge betraktats som telekomanalysverktyget inom den internationella underrättelsetjänsten. ChapsVision (tidigare Ockham Solutions) arbetar kontinuerligt med att optimera sin lösning genom att lyssna noga på feedback och förfrågningar från dess många användare. En av önskemålen är att göra manuellt ändrade data, som telefonnummer som har konverterats dåligt, tydligt synliga i Mercure.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du gör manuellt ändrade data synliga i Mercure version 5.1.0.

Dåligt konverterade telefonnummer

Mercure ger dig möjlighet att importera och analysera olika (telekom)källor. En av dessa källor kan vara en mobiltelefonextraktion. Extraheringsdata inkluderar vanligtvis telefonnummer från telefonboken som är lagrad i den mobila enheten. En telefonanvändare har olika alternativ för hur (mobil)telefonnumren lagras. Dessa kan innehålla en landskod, till exempel +46 i Sverige, eller inte. Dessutom finns det fler olika exempel på hur ett mobilnummer noteras och lagras i telefonboken. Några exempel är; 06, 0046 6, +46(0)6, +466 etc.

När du importerar extraktionsdata till Mercure har du möjlighet att antingen konvertera telefonnumren till den vanligaste situationen eller att importera telefonnumren i originalformatet.
Om telefonnumren har importerats i det ursprungliga formatet kommer detta att påverka resultaten angående frågan om "gemensam korrelation". Trots allt; denna fråga hittar bara 100% matchande siffror. När en utskriven lista som innehåller telefonnumren inklusive landskoden jämförs med ett utdrag där numren har importerats utan landskoden kommer Mercure inte att visa matchande resultat. För att hitta resultaten mellan okonverterade tal och en utskriftslista kan du använda "korrelationsliknande"-frågan.

Nedan är ett exempel på ett resultat där frågan "korrelationsliknande" har tillämpats på en utskriftslista och en extraktion.

Om två telefonnummer hittas under din analys och du har bekräftat att de är samma nummer, kan du ändra detta nummer manuellt. När du manuellt ändrar ett telefonnummer, eller annan data, kommer denna ändring att ske i informationen i varje datakälla inom ditt företag där numret är noterat som sådant. Om ett relevant telefonnummer förekommer i andra utdrag ändras numret även där. Innan du ändrar data manuellt är det viktigt att kontrollera att ändringen är korrekt.

Manuell ändring av detaljer

För att manuellt ändra data i Mercure, högerklicka på relevant objekt och navigera till "change". I exemplet nedan ändras 06-numret till ett mobiltelefonnummer inklusive en holländsk landskod.

 

Efter att telefonnumret har ändrats, ger dig version 5.1.0. från Mercure möjlighet att göra manuellt ändrade data synliga i översikterna.
I exemplet nedan kommer det ändrade 06-numret i utdraget att markeras rött i kommunikationsöversikten. För att visa markeringen, navigera till den gula markörikonen i det övre vänstra hörnet. Efter detta har du möjlighet att se de manuella ändringarna.

Exemplet nedan visar hur data visas i Mercure.

Kontakt

Om du har några frågor om ovanstående arbetssätt i Mercure eller vill veta mer om vad Mercure kan göra för dig, vänligen kontakta oss.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.