Kontakt

Nyhet

NYHET: Intensivkurs för i2 hos DataExpert

Förutom att uppdatera i2 Analyst's Notebook- och i2 iBase User-utbildningarna, kommer vi i sommar att börja arbeta med att forma ett nytt koncept, nämligen en snabb i2-intensivkurs.

Vad är anledningen?
Efter att ha analyserat alla utbildningsutvärderingar under det senaste året visade det sig att det ofta är skillnader inom en grupp deltagare vad gäller förkunskaper och erfarenheter. Vissa deltagare har till exempel redan viss erfarenhet av i2 Analyst's Notebook/i2 iBase, andra från databas- eller analysprogram, eller med programmering från exempelvis datavetenskap. Så de börjar inte träningen som riktiga nybörjare. Tanken är att dessa personer ska kunna genomföra utbildningen snabbare.

Vi planerar att lägga till de snabba i2-utbildningarna till vår portfölj från oktober '23.

Vad kommer att förändras?
Intensivutbildningen i högt tempo kommer att bestå av tre fysiska utbildningsdagar. En ny e-learning kommer att göras tillgänglig innan träningspassen. I den förklaras grunderna för i2 Analysts Notebook/i2 iBase User och olika uppgifter kan utföras. Kunskaperna från e-lärandet kommer endast att repeteras, inte läras ut, under utbildningen utifrån en uppgift. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor digitalt veckan innan utbildningen. Den ordinarie utbildningen har även en e-lärande modul, men detta är bara för att sätta sig in i några grundläggande begrepp.

Så innehållet i båda kurserna är detsamma, men tidsfördelningen och graden av självständighet är olika.

Fler fallstudier
Förutom möjligheten att välja en snabb utbildning, kommer alla i2-kurser att använda mer av tematiska fallstudier och vi kommer att förklara fler funktioner, tänk List Most Connected, Maps och Time Wheel i i2 Analyst's Notebook och Duplicate Records Checker, Field Calcylator och Coordinate Query Builder i i2 iBase. Dessa kurser förbereder dig för att arbeta med många olika typer av data så att du kan hitta en lösning på alla analytiska problem. Det är så vi hoppas kunna göra utbildningarna ännu mer relevant för branschen.

Vi rekommenderar att du tar utbildningarna i följande ordning:

Detta beror på att i2 iBase User-utbildningen även omfattar gränssnitt med i2 Analyst's Notebook. Den diskuterar också funktionerna i i2 Analyst's Notebook när den är ansluten till en databas.

Registrering och feedback
Du kan hitta våra (nya) i2-utbildningar inklusive intensivalternativ via följande länk: https://www.dataexpert-se.se/academy/kategorier/i2/

Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta vår akademi på training@dataexpert.nl. Vi ser fram emot att utbilda de analytiker som får arbeta med i2-mjukvaran och vi vill gärna höra dina synpunkter på hur vi kan fortsätta att optimera vår utbildning.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.