Kontakt

Nyheter

i2 Analyst's Notebook - List Most Connected

Vill du veta hur man tar reda på vilket bankkonto som kan vara inblandat i penningtvätt? Vill du kunna identifiera överföringskonton? Vill du få en snabb överblick över vilka konton som har haft störst förlust? För alla dessa frågor kan du använda List Most Connected, ett analysverktyg i i2 Analyst's Notebook. Detta verktyg är mycket användbart för finansiella utredningar eller utredningar där det finansiella penningflödet kan ge insikt om ett nätverk.

Verktyget har två flikar, Counts och Values.

Fliken Counts handlar om antalet anslutningar och länkar.

Fliken Values visar information om länken.

Översikten är uppbyggd på ett sätt så att du, efter att du valt vad du vill se, ser en lista med resultat nedan. Du ser kontonumret till vänster och till höger exempelvis antalet länkar som detta konto har med andra enheter. Bild 3 är ett exempel för att visa detta. Bild 4 visar kontonumret till vänster och till höger visar det totala värdet av de inkommande transaktionerna.

Stapeln visar förutom detta, förhållandet mellan inkommande och utgående transaktioner. Om du klickar på den kommer länkarna att väljas i ditt schema.

Genom att hålla muspekaren över den här stapeln visas fler detaljer.

Entities with the most links     

Bild 3

Entities with highest total value of inbound links

Bild 4

När du tittar på länkar mellan två enheter som ett par, identifierade med ordet Connection, kommer du att se båda kontona. Under Connections med flest länkar, bild 5, ser du mängden kopplingar mellan de två kontona. Vid Connection totals, bild 6, ser du det totala beloppet som har överförts mellan dessa två konton. Stapeln visar riktningen för överföringen.

Genom att hålla muspekaren över den här stapeln visas fler detaljer.

connections with the most links   

Bild 5

Connections with the highest total values

Bild 6

Vilka är alternativen på fliken Counts:

Most links: Vilken entitet har flest kopplingar/länkar
Most connected entities: Vilken entitet är i kontakt med flest andra enheter
Most inbound/outbound: Vilken entitet har flest inkommande/utgående anslutningar
Connections with the most links: Vilka entiteter har flest sammankopplingar, som ett par.

Inom ett narkotikanätverk kanske du vill veta vilka personer som haft tät kontakt med varandra, till exempel genom transaktioner eller telefonsamtal. Du kan använda Connections med flest länkar för detta. För finansiella transaktioner får du en översikt över de två bankkontonummer som har överfört pengar till varandra och hur många gånger en transaktion har skett. Genom att klicka på fältet väljs de relevanta länkarna omedelbart. Detta kan också tillämpas på ett schema för telefonsamtal.

Vilka är alternativen på fliken Values:

Informationen du ser här beror på vilken information som finns på länken. Om till exempel belopp har lagts till som ett attribut till länken kommer detta inte att ge en användbar översikt.

  • Total inbound: Vilket konto har flest inkommande belopp
  • Total outbound: Vilket konto har flest utgående belopp
  • Net inbound: Vilket konto har fått mest nettoinkommande
  • Net outbound: Vilket konto har spenderat mest netto
  • Total value of links: Vad är det totala värdet av alla länkar
  • Totals with low net change: Vilket konto har högst X% av inkommande minus utgående belopp. Procentsatsen kan justeras.
  • Connection totals: Mängden transaktioner mellan två konton, som ett par
  • Connection net totals: Det nettobelopp som återstår från transaktionerna mellan två konton, som ett par

I fall som penningtvätt är det användbart att snabbt kunna identifiera ett transitkonto genom att titta på konton där det kommer in mycket pengar, men också där mycket pengar snabbt går ut. Alternativet Totals with low net change kan hjälpa dig med detta. Du kan ställa in procentandelen av "restbeloppet" du är intresserad av.

Om du har ett schema med flera typer av entiteter och länkar är det möjligt att välja vilken typ av länk du vill visa. Detta gör du under rubriken Links of type.

Links of type

Om du bara vill söka inom ett specifikt urval kan du under rubriken Restrict välja att endast söka inom de valda entiteterna eller att endast räkna inom de valda länkarna.

Restrict

Du kan markera resultaten som hittats individuellt med en färg genom att klicka på cirkeln framför kontonumret. Det är också möjligt att lyfta fram topp 10 på en gång.

Highlight

Så fort du väljer en annan kategori att visa försvinner färgerna igen. Du har möjlighet att välja de entiteter och länkar du har markerat och kopiera dem till ett nytt schema, som kommer att bevara färgerna.

List most connected är inte bara användbart för exklusivt ekonomiska scheman eller scheman med enbart telefonsamtal, utan också för relationsdiagram som, förutom finansiella transaktioner och telefonsamtal, även innehåller andra entiteter.

Om du har fler frågor om det här ämnet eller är intresserad av en i2 Analyst's Notebook-utbildning, besök utbildningssidan eller kontakta oss.

För information om tillgängliga datum och kostnader, vänligen kontakta training@dataexpert.nl.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.