Kontakt

Nyheter

Hur kan man få underrättelser från olika källor?

Vilka är de viktigaste verktygen i verktygslådan för en antibedrägeri-/brotts-/underrättelseanalytiker? Magkänsla? Penna och papper? Algoritmer? Enligt oss på DataExpert (vad finns i ett namn 😉), bör data vara nummer ett i den listan eller åtminstone på en delad första plats. I vår digitala värld är insamling, bearbetning och berikande av data grunden för framgångsrika utredningar. Men ofta är det inte så lätt som det verkar.

Datafundament
Att skapa en databas kräver mer än bara en datakälla. I dessa dagar måste man i förväg tänka noga på sådant som integritetslagar, ändamålsbindningar, arkivlagar och datasäkerhet. En "enkel" traditionell dataduplicering genom export och import passar inte längre in i den tillämpliga datastyrningspolicyn hos de flesta organisationer. Att hämta information från okonsoliderade datalager/"data lakes" verkar vara lösningen, men kommer också med utmaningar som att realisera en komplett informationsposition.

Informationsdrivet arbete
För att följa de nya riktlinjerna är det viktigt att fundera över hur data som samlas in från ett datalager hamnar i en underrättelsemiljö. En annan fråga som bör ställas är: vilket syfte kommer uppgifterna att tjäna? Arkivera för senare undersökningar, nära realtidsanalysaktiviteter och/eller skapa (lednings)rapporter? Eller, med andra ord, hur ska man skapa en informationsdriven arbetsplats som en organisation, som sedan kan säkerställa alla nödvändiga aspekter?

API
En ofta hörd väg är API:er. Ett logiskt sätt att tänka i en tid där dataduplicering är mindre och mindre nödvändig genom tekniska lösningar, såsom API:er. Men det finns flera vägar som leder till Rom. Speciellt eftersom API:er inte alltid är lösningen då inte alla resurser kan nås på det sättet eller att API:et inte kommer med rätt utdata.

Global standard inom underrättelseområdet
Ser man på underrättelsevärlden finns det en global standard inom området relationsdatabaser och datavisualisering/analys: i2 iBase och i2 Analyst's Notebook. Denna mjukvara erbjuder fortfarande lösningen för analytiker, även med ändrade riktlinjer och krav. Via en befintlig servicebuss (t.ex. FME) eller via i2-teknik kan källor faktiskt nås utan att behöva skapa ytterligare en dubblett av redan existerande data. Resultatet; ett dataflöde som kan realiseras enligt gällande datastyrningsstandarder och ett mer hanterbart tillvägagångssätt.

Single pane of glass
En populär term när det kommer till analysmjukvara är "single pane of glass". Ibland något omtolkad till en ny innebörd, men principen förblir densamma; en applikation där du kan se och kontrollera alla utredningsdata. Genom att uppgradera den befintliga i2-miljön till i2 Analyst's Notebook Premium kan principen om en "single pane of glass" förverkligas. En plats för att komma åt, ladda, analysera och rapportera underrättelsedata. Framtiden för all-source datadrivet arbete är närmare än någonsin!

DataExpert som teknikpartner
Som partner till DataExpert har en användare tillgång till en värld av tekniska analyslösningar. När det kommer till datastyrning kan vi också ge stöd inom en organisations möjligheter. Letar du efter en all-source data approach? Kontakta oss för ett samtal utan förpliktelser. Tillsammans gör vi världen till en säkrare plats!

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.