Kontakt

Utbildning i Digital Forensik

Hansken Advanced-utbildning

Hansken är en kriminalteknisk dataanalysplattform som ofta används inom brottsutredningar. Plattformen stödjer analytiker och digitala utredare med att komma åt digitala bevis, snabbt söka och skapa insikter i den data som påträffas och kartlägga möjliga spår.

Under den praktiska Hansken Advanced-utbildningen lär sig digitala utredare och analytiker att arbeta med Hanskens avancerade funktioner. De gör detta med hjälp av en fallstudie med verkliga exempel. Fokus för utbildningen ligger på det tekniska användargränssnittet (Hansken Expert UI).

Vem är utbildningen till för?
Denna tredagarsutbildning är lämplig för analytiker och digitala kriminaltekniska experter som vill utöka sina kunskaper kring Hansken till att inkludera dess mer avancerade funktioner. Det rekommenderas att deltagare i denna utbildning har genomgått Hansken Intermediate-utbildningen eller redan skaffat sig betydande erfarenhet av Hansken under sitt arbete.

Vad lär du dig under utbildningen?

  • Hur Hansken extraherar spår från digitala bevis
  • Vidare undersöka och tolka identifierade spår
  • Utföra komplexa sökningar och avancerade frågor med spårningsmodellen och frågespråket
  • Bearbeta bevis (beviskedja) och registrera processen (förvarskedjan)
  • Tillgängliga verktyg och statistik
  • Arbeta med case operator
  • Visualiseringsalternativ
  • Rapporteringsalternativ
  • Grundläggande skript- och extraheringsplugin

Annan information
Denna utbildning ges i klassrumsform och kan ges på holländska eller engelska. Med tanke på utbildningens praktiska karaktär kommer deltagarna att ha tillgång till Hanskens övningsmiljö.

Denna webbplats använder cookies

Vi tycker att det är mycket viktigt att du är medveten om vilka cookies vår webbplats använder och för vilka syften. Vi använder funktionella cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt. Dessutom använder vi Analytiska Cookies för att analysera användningen av vår webbplats. Vi ber också om ditt tillstånd för placering av cookies från tredje part (sociala medier, reklam- och analyspartners) som vi delar information med. Genom att klicka på "Acceptera" accepterar du placeringen av ovan nämnda cookies. Om du klickar på "Inställningar" kommer du till en sida där du kan ange vilka cookies som får placeras. Klicka här för vår integritetspolicy.